تبلیغات

 


milad20091@yahoo.com
_____________
فَشِن به معنای واقعی کلمه اینه ها
گروه اینترنتی میشی گروپــــ
_____________
پس این وسط ز گهواره تاگور و اینجور حرفا چی میشه ؟
گروه اینترنتی میشی گروپــــ
_____________
به نظر من باید بریم خدارو شکر کنیم که چینی نشدیم
(صفحه کلید)
گروه اینترنتی میشی گروپــــ
_____________
طبق معمول سوژه ی همیشگی مجله طنز - فِیسِ گربه ها
گروه اینترنتی میشی گروپــــ
گروه اینترنتی میشی گروپــــ
_____________
بدون شرح
گروه اینترنتی میشی گروپــــ
_____________
من نمیدونم این مرغه در چه حالتی مرده ؟ جفتک مینداخته ؟
گروه اینترنتی میشی گروپــــ
_____________
این طرف هم گند زده به کل برگه تا بگه من اشتباهی یه نقطه گذاشتم اونجا
گروه اینترنتی میشی گروپــــ
_____________
باز هم بدون شرح
گروه اینترنتی میشی گروپــــ
_____________
و همچنان بدون شرح
گروه اینترنتی میشی گروپــــ
_____________
آقا من موندم اینا که سری پیشم یه عکس این شکلی ازشون گذاشتم
آخه دقیقا چیکار می کنن با خودشون ؟
گروه اینترنتی میشی گروپــــ
_____________
دوره آخر زمان شده ! والا
گروه اینترنتی میشی گروپــــ
_____________
این عکس پایینی خیلی باحاله مردم از خنده
گروه اینترنتی میشی گروپــــ
_____________
از وقتی که تخم مرغ گرون شده نمیدونم چرا هربار درست میکنم این شکلی میشه
گروه اینترنتی میشی گروپــــ
_____________
فقط اینجوریشو ندیده بودیم که به لطف خدا دیدیم
گروه اینترنتی میشی گروپــــ
_____________
هیشکی منو دوس نداره
گروه اینترنتی میشی گروپــــ
_____________
بدون شرح
گروه اینترنتی میشی گروپــــ
_____________

__._,_.___
__,_._,___